Vi på Fotonkraft Nordic AB värnar om din integritet och vi tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar.

Nedan beskriver vi hur vi samlar in, använder och skyddar dina uppgifter när du besöker vår hemsida.


Insamlade uppgifter Vi samlar in vissa personuppgifter när du frivilligt delar dem med oss genom vårt kontaktformulär

eller när du gör en beställning hos oss. Dessa kan inkludera ditt namn, e-postadress, telefonnummer och eventuellt

företagsinformation.


Användning av uppgifter Vi använder de insamlade uppgifterna för att kommunicera med dig, behandla dina beställningar,

leverera våra produkter eller tjänster och förbättra din upplevelse av vår hemsida. Vi delar inte dina personuppgifter med

tredje part utan ditt medgivande, om det inte krävs enligt lag eller för att fullfölja dina begäran.


Säkerhet Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst,

oavsiktlig förlust eller förstörelse. Vi lagrar dina uppgifter på säkra servrar och använder krypteringsteknik vid överföring av

känsliga uppgifter.


Cookies och spårningsteknik Vi kan använda cookies och liknande spårningsteknik för att förbättra din användarupplevelse

på vår hemsida. Dessa hjälper oss att analysera trafiken, anpassa innehållet och samla in statistik. Du kan välja att avvisa

cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare.

Dina rättigheter Du har rätt att begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter som vi lagrar. Du kan också begära att

vi raderar dina uppgifter eller begränsar vår användning av dem. Om du har några frågor eller vill utöva dina rättigheter, vänligen

kontakta oss via de uppgifter som anges nedan.

Ändringar i integritetspolicyn Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy. Eventuella ändringar kommer att

publiceras på vår hemsida. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar integritetspolicyn för att vara informerad om

eventuella uppdateringar.


Kontakta oss Om du har några frågor eller funderingar om vår integritetspolicy eller vår hantering av dina personuppgifter